Tjänsten som stadsdirektör ansöktes av tio personer

Idag 21.9 löpte den egentliga ansökningstiden ut för tjänsten som stadsdirektör i Vanda. Ansökningar inlämnades av:

  • Aalto Mika, teknologie doktor, Vanda
  • Ahmed Shakeel, MBA, Karleby
  • Helander Timo, politices kandidat, Helsingfors
  • Karhunen Minna, förvaltningsmagister, Hyvinge
  • Kiviaho Timo, ekonom, Kruusila
  • Korhonen Ari, filosofie magister, Reso
  • Kostilainen Anniina, agronomie- och forstmagister, Vanda
  • Rämö Heidi, filosofie magister, Lempäälä
  • Ujula Jukka-Pekka, politices magister, Borgå
  • Viljanen Ritva, juris kandidat, Vanda

Valet av stadsdirektör behandlas vid stadsfullmäktigesammanträdet den 13 november. De politiska grupperna intervjuar sökandena i månadsskiftet oktober-november.

Tjänsten som stadsdirektör i Vanda blir ledig när nuvarande stadsdirektören Kari Nenonen avgår i pension.

Enligt kommunallagen kan man meddela sitt samtycke till uppgiften som stadsdirektör också efter att den egentliga ansökningstiden löpt ut. Den kommitté som bereder stadsdirektörsvalet i Vanda rekommenderar att eventuella samtycken lämnas in senast fredagen 20.10.2017 före kl. 12.00. Skriftliga anmälningar med meritförteckningar lämnas in till kommitténs sekreterare (henna.yli-leppala@vantaa.fi).

Publicerat: 22.9.2017 
(redigerad: )

Nyheter