Ändringar i handikappservicens klientservice

Klienthandledningen och bedömningen av servicebehovet för personer med funktionsnedsättning utvecklas, så att handledningen och bedömningen av servicebehovet utförs nu vid en och samma enhet, dvs. vid Klienthandledningen för handikappade. Samtidigt genomförs vissa ändringar i den praktiska klientservicen.

I början av oktober flyttar Handikappservicens kontor från Vårdträdsgränden till Myrbacka och byter samtidigt namn:
Det nya namnet är: Klienthandledningen för handikappade
Ny adress: Råtorpsvägen 8 A, 01600 Vanda
Ingen klientmottagning på RåtorpsvägenMöten med klienterna: Mötena kommer man överens om på för hand och de genomförs antingen som hembesök eller enligt överenskommelse vid någon av de mottagningslokaler som finns på olika håll i Vanda. Lokaler för överenskomna möten finns i bl.a. Korso, Björkby, Dickursby och Myrbacka.


Handikapprådgivning:
• Telefon 09 8392 4682 vardagar kl. 9–12 (från och med 23.10.2017): I handikapprådgivningens telefon ger vi råd och besvarar klienternas frågor. Du kan också be oss om ett klientmöte.
(telefontiden har tidigare varit kl. 9.30–11.30)
• En anställd vid handikapprådgivningen är anträffbar på Vandainfo enligt följande:

från och med 18.10.2017 på onsdagar i Dickursby Dixi, Vandainfo kl. 13–15, adress: Banvägen 11, 2 våningen
från och med 20.10.2017 på fredagar i Myrbacka Vandainfo kl. 13–15, adress: Myrbackahuset Påltorget 3.

Du kan också kontakta oss per e-post: vammaispalvelut@vantaa.fi

Publicerat: 16.10.2017 
(redigerad: )