Människor på torget vid Mårtensdals station

Invånarforum med Vanda stads ledning i Mårtensdal 26.10.2017

Höstens invånarforum arrangeras denna gång i Martinlaakson koulu den 26 oktober kl. 18–20. Vanda stads invånarforum är tillställningar där stadsborna bereds möjlighet att träffa stadens ledning och framföra sina önskemål till beslutsfattarna. Vid invånarforumet presenteras aktuella frågor och visioner inför framtiden.

Stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna samt tjänstemän och politiker är på plats för att besvara invånarnas frågor. Trots sin lokala prägel är forumet avsett för alla Vandabor: alla är välkomna att delta i forumet, områdets invånare och alla som arbetar eller rör sig i området.

I Vanda arrangeras öppna invånarforum årligen i olika områden och emellanåt under olika specialteman. Föregående invånarforum ordnades i våras i Björkby. Vanda stads kommuninvånarservice svarar för arrangemangen.

Kaffe serveras vid tillställningen från och med kl. 17.30. Välkommen att ta del av diskussionen i Martinlaakson koulu.

Invånarforum med Vanda stads ledning i Mårtensdal
torsdag 26.10.2017 kl. 18–20
Martinlaakson koulus matsal, Mårtensdalsstigen 4, 01620 Vanda

Läs mera om olika sätt att delta och påverka i Vanda.

Publicerat: 17.10.2017 
(redigerad: )