Nya namn tas fram för Skattmans

Hurdana namn vill du se i stadsdelen Skattmans i framtiden? Vandastadsdelen Aviapolis, och då i synnerhet Skattmansområdet, utvecklas i rask takt. Gammalt byggs om och nytt byggs i området.

Gatunamn och andra platsnamn är viktiga för oss. Nu när området förnyas behöver vi många olika slags nya namn. Vi vill nu fråga områdets invånare, företagare och andra som intresserar sig för området, hurdana gatunamn och andra platsnamn det kunde finnas i stadsdelen Skattmans i framtiden. Vilka namn eller teman beskriver bäst denna stadsdel i omvandling?

Svara på enkäten och lämna in dina idéer senast 31.10.2017. Du hittar enkäten på adressen: https://app.maptionnaire.com/fi/3240. Enkäten kan besvaras på finska, svenska och engelska.
Skattmans utvecklas till ett modernt arbetsplats- och bostadsområde.

Respektive områdes lokalhistoria framgår av områdets namnflora. Ett namnbestånd som planerats på traditionellt vis tar upp sina teman från ett områdes historia och äldre namnbestånd. I nya områden planeras och fastställs namnbeståndet i detaljplanerna. I och med att olika teman används bidrar det till att förena och särskilja olika områden. Gatunamn som planeras för ett visst område utgör en sammanhängande helhet och bidrar till en strukturerad stadsbild.

Namnbeståndet i Skattmans har planerats för en omgivning dominerad av industri och arbetsplatser. Nu är önskan att området utvecklas vidare till ett modernt område med internationell prägel som kombinerar arbetsplatser och bostäder. Därför behövs det väldigt många nya namn i stadsdelen Skattmans. Vi vill hitta nya teman och ämnesområden för områdets framtida namnbestånd.

Under det första skedet av enkäten vill vi få fram teman att använda i namnbeståndet för de olika delarna av stadsdelen. Namnbeståndet för Skattmans bearbetas i stadsplaneringsenheten. Den namnbank som uppstår kommer att godkännas av Arbetsgruppen för Vandas namnbestånd, varefter namnen kommer att användas i detaljplanerna.

Namnplaneringen har nu för första gången också gjorts tillgänglig för idéer och kommentarer från områdets företag, arbetstagare och invånare.

Tidigare i år genomfördes en utredning över namnbeståndet i området Skattmans, via denna kan man bekanta sig med det nuvarande namnbeståndet i området. Utredningen om namnbeståndet finns på Vandas webbsidor.

Publicerat: 17.10.2017 
(redigerad: )

Nyheter