Kundenkät riktad till föräldrarna till barn som omfattas av småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Vanda, Esbo, Helsingfors och Grankulla genomför en webbenkät som riktas till vårdnadshavarna för alla barn som tar del av småbarnspedagogik och förskoleundervisning under perioden 23.10–12.11.2017.

Frågorna berör ansökan och antagning till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, barnets fostran och undervisning, föräldrarnas delaktighet samt kommunikationen mellan hemmet och småbarnspedagogiken. Genom enkäten samlas information om vad vårdnadshavarna önskar utveckla i servicen och vad som redan fungerar på ett tillfredsställande vis.

Den för kommunerna i huvudstadsregionen gemensamma kundenkäten genomfördes förra gången år 2014. En gemensam enkät har ordnats med tre års mellanrum sedan 2005.

Enkätresultaten publiceras i januari 2018 och används när småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen utvärderas och vidareutvecklas.

Enkäten skickas ut till mer än 55 000 barns vårdnadshavare. Anvisningar för hur enkäten besvaras delas ut till vårdnadshavarna på de ställen där småbarnspedagogik ges. Enkäten kan besvaras på finska, svenska, engelska, estniska, ryska och somaliska.

Video

Publicerat: 20.10.2017 
(redigerad: )

Nyheter