I Vanda intervjuas kandidater till stadsdirektörsposten

Den kommitté som bereder valet av stadsdirektör beslutade vid sitt sammanträde på fredagen att kalla följande personer som sökt stadsdirektörstjänsten till intervju: Ari Korhonen, Anniina Kostilainen, Jukka-Pekka Ujula och Ritva Viljanen.

Samtidigt antecknades för kännedom att Minna Karhunen har dragit tillbaka sin ansökan och att EM Tiina Keskimäki, Vanda, har gett sitt samtycke till tjänsten.
Stadsdirektörstjänsten blir ledig, när Kari Nenonen går i pension från och med 1.3.2018. Tjänsten var lediganslagen i september och söktes av åtta personer. Intervjuerna hålls i månadsskiftet oktober–november och man har för avsikt att behandla valet i stadsfullmäktige 13.11.2017.

Närmare information: Antti Lindtman, ordförande för kommittén för val av stadsdirektör, tfn 040 577 6255.

Alla sökanden:

  • Aalto Mika, teknologie doktor, Vanda
  • Ahmed Shakeel, MBA, Karleby (ej behörig)
  • Helander Timo, politices kandidat, Helsingfors (ej behörig)
  • Kiviaho Timo, ekonom, Kruusila
  • Korhonen Ari, filosofie magister, Reso
  • Kostilainen Anniina, agronomie- och forstmagister, Vanda
  • Rämö Heidi, filosofie magister, Lempäälä
  • Ujula Jukka-Pekka, politices magister, Borgå
  • Viljanen Ritva, juris kandidat, Vanda
Publicerat: 23.10.2017 
(redigerad: )

Nyheter