Vanda bereder sig på att ta i bruk avgiftsbelagd parkering

Vanda är på väg att ta i bruk avgiftsbelagd parkering i centrumområdena i Dickursby, Myrbacka och Kivistö.

Övergången till avgiftsbelagd parkering sker stegvis. Avsikten är att alla betalautomater ska vara installerade i januari 2018. Parkeringen i ett område blir avgiftsbelagd när trafikskyltar som anger detta kommit på plats i området.

- Vi hoppades på att få tillgång till parkeringsautomaterna redan i oktober, men anskaffningen och installationen av automaterna drar längre ut på tiden än beräknat. Den avgiftsbelagda parkeringen kommer alltså att tas i bruk vid årsskiftet 2017–2018, konstaterar trafikplaneringschef Markus Holm.

Även i fortsättningen är parkeringen avgiftsfri under den första timmen. I fråga om längre parkering är parkeringsavgiften efter den första avgiftsfria timmen 2 €/h på de mest centrala platserna i Dickursby och 1 €/h på övriga platser. Avgifterna är i regel i kraft under vardagar kl. 7–19 och lördagar kl. 9–15. På en del av de avgiftsbelagda platserna är den längsta parkeringstiden fyra timmar.

Parkeringen beläggs nu med avgift i följande områden:

  • I Dickursby blir ca 470 platser avgiftsbelagda vid Stationsvägen, Banvägen och Dickursstråket med omnejd.
  • I Myrbacka blir ca 370 platser avgiftsbelagda i ett område som sträcker sig från Kopparbergsvägen till Råtorpsvägen och från Krukgränden till Jönsasvägen. Av dessa kommer ca 220 bilplatser nästa sommar att tas ur parkeringsbruk för att ge plats åt bostadsbyggande.
  • I Kivistö blir ca 65 platser avgiftsbelagda. Solstensgränden samt en del av Käinbyvägen och Rosenkvartsgatan förses med avgift.

Ett flertal betalmetoder

Parkeringen kan betalas på flera olika sätt. Man kan betala med Easyparks och Parkmans mobilapplikationer, genom att ringa Easyparks telefontjänst på numret 0600 41 55 00 samt i de sju betalautomater som installeras i de mest centrala områdena. Automaterna accepterar alla de vanligaste bank- och kreditkorten.

Om man parkerar bilen på en avgiftsbelagd parkeringsplats i högst en timme, kan man använda parkeringsskiva i vanlig ordning. Ingen avgift tas ut. Om man parkerar i över en timme, inleds betalningshändelsen så fort parkeringen har börjat. Den första parkeringstimmen är avgiftsfri och debiteringen påbörjas från den andra timmens inledning.

På Vandainfo i Dickursby och Myrbacka samt vid markanvändningens kundtjänst ges mer information om hur parkeringen kan betalas.

Varför blir parkeringen avgiftsbelagd?

När centrumområdena byggs tätare finns det ännu färre parkeringsplatser tillgängliga, och man vill främja korttidsparkering för att kunna erbjuda parkeringsplatser åt fler behövande. Målet är att de parkeringsplatser som är avsedda för uträttande av ärenden är tillgängliga för serviceanvändare, och inte är i långtidsbruk som t.ex. boendeparkering. Å andra sidan möjliggör avgiftsbelagda parkeringsplatser att det går att parkera längre än tidigare; precis så länge man behöver. Vanlig korttidsparkering för att uträtta ärenden är dock avgiftsfri, om parkeringen varar i mindre än en timme.

Den avgiftsbelagda parkeringens mål är också att främja användningen av hållbara färdsätt och göra centrumen attraktivare och tjänsterna tillgängligare.

Kompletterande information Information om den avgiftsbelagda parkeringen och betalmetoder.

Publicerat: 24.10.2017 
(redigerad: )