Promotionsbild från föreställningen Musik från Savskogen

Svenska veckan i Vanda är för alla

Det är igen dags att fira Svenska veckan och njuta av kultur på det andra inhemska. I Vanda bjuder veckan på mångsidigt program med bl.a. Svenska dagen -fester, utställning, föreläsning samt möjligheten att öva sin svenska över en lunch eller en kaffekopp. För barn ordnas allt från konserter och knattekino till teater och rimlek.

Svenska veckan inleds med utställningen Stenkullaberget berättar av Andreas Koivisto och Tom Björklund. Utställningen om hur Vanda har förändrats från istid till nutid presenteras först i Dixis Vandainfo 6–10.11 och sedan i Vandainfo i Myrbacka 13–17.11. Andreas Koivisto föreläser även med tema Av kärlek till det förflutna på tisdag 7.11 kl. 18.00 i Övre Nybacka.

Första Svenska dagen -festen ordnas mån 6.11 på morgon kl. 10.15 på Sotungin lukio med elever som ansvarar för programmet. På kvällen 6.11 kl. 18.00 är det dags för Svenska dagen -festen på Helsinge skola där Jakob Söderman håller festtalet, Vandalaxpriset utdelas och bl.a. Helsingebygdens kör och Vanda musikinstitut står för musikuppträdanden. Båda tillfällena är öppna för alla vandabor.

Vanda Västra Diakoniförening ordnar Svensk träff för alla åldrar på måndag 6.11 kl. 12.30 i Myrbacka kyrka. Biblioteken i Sandkulla, Mårtensdal och Dickursby arrangerar turvis under veckan Storytelling -workshoppar för 6-8 -åringar. Barnen får njuta av musik i Fernissan på dockmusikalen Musik från Savskogen med Den Klingande grodan ons 8.11 och på Farsdagskonsert med Arne Alligator sön 12.11 kl. 11.

Alla som vill tala svenska uppmuntras att komma och dricka en kopp kaffe eller äta lunch på svenska. Lunch på svenska ons 8.11. kl.11.00–12.30 i stadshuset och Kaffe på svenska i kahvila Christel vid nya Dickursby torg, båda på egen bekostnad. Det är ett bra tillfälle att öva sin skolsvenska. På plats finns flera vandabor som stöder i diskussionen.

Välkommen och njut av kultur på svenska!

Kulturveckan Svenska veckan har ordnats sedan hösten 2000. Svenska veckan 2017 firas 6- 12 november på 15 orter i Finland. Evenemanget koordineras av Folktinget.

Läs mera: www.svenskaveckan.fi/, program i Vanda

Publicerat: 31.10.2017 
(redigerad: )

Nyheter