Lättare tillgång till tandvården i Vanda med ny webbtjänst

Mun- och tandhälsan i Vanda införde en elektronisk bedömning av vårdbehovet 30.10.2017. Med hjälp av tjänsten hänvisas kommuninvånarna allt snabbare och smidigare till rätt vård och undersökningar.

En klient inom mun- och tandhälsan i Vanda kan klicka in sina symtom i en ny webbtjänst och skicka uppgifterna elektroniskt till munhälsovården. När anställda inom munhälsovården får uppgifterna om besväret och hur brådskande vården är hänvisar de klienten till rätt vård. Klienten kontaktas senast följande vardag.
– Målet är att göra det lättare för klienten att kontakta munhälsovården. Med hjälp av den nya tjänsten slipper klienten telefonköer och kan ta kontakt när som helst dygnet runt, säger Hanna-Mari Kommonen, specialsakkunnig inom mun- och tandhälsan.

Tjänsten bedömer också hur brådskande vården är. Om symtomen pekar mot ett besvär som kräver jourvård, avbryter tjänsten ifyllandet av uppgifter och meddelar vart man ska vända sig till.

En elektronisk bedömning av vårdbehovet kan göras från och med 30.10 på adressen www.vantaa.fi/hammashoito. Systemet kräver inte att man loggar in eller skapar en kod.

Tjänsten har också redan tagits i bruk på Myrbacka hälsostation. Klinik Finland Oy har utvecklat och svarar för tjänstens teknik. Den elektroniska bedömningen av vårdbehovet som företaget producerar har redan tagits i bruk med gott resultat bl.a. i samkommunen för basservice Saarikka, Mellersta Finlands regionala hälsocentraler och i Vesilahti.

Ett språng in i den digitala åldern

Den elektroniska bedömningen av vårdbehovet är en del av utvecklingsprojektet för e-tjänster inom mun- och tandhälsan i Vanda. Tidigare har man redan tagit i bruk en chatservice samt Oma Vantaa tjänstens verktyg för skyddad kommunikation som hjälp vid elektroniska faktureringstjänster. Vidare planeras bland annat distanskonsultation med tandläkare där en munhygienist kan konsultera en tandläkare med hjälp av en tandkamera och direkt videoförbindelse. Mun- och tandhälsan har också börjat digitalisera interna processer och verksamhetsstyrningen för att t.ex. göra arbetstidsplaneringen smidigare och erbjuda värdefull information som stöd i chefsarbetet.

Elektroniskt utvecklingsarbete utförs planenligt inom mun- och tandhälsan så att man samtidigt beaktar det kommande ibruktagandet av systemet Apotti. Det har varit viktigt att kartlägga utvecklingsarbetet för att undvika överlappande utveckling.
– Den egna digitala verksamheten underlättar ibruktagandet av Apotti, eftersom klienterna och anställda redan nu blir förtrogna med de digitala verksamhetsmodellerna. Apotti medför nya digitala lösningar och kompletterar munhälsovårdstjänsterna, säger Hanna-Mari Kommonen.

Publicerat: 2.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter