Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt om antalet nybörjarplatser i Helsinge gymnasium för hösten 2018

Svenskspråkiga sektionen fastställde antalet nybörjarplatser till Helsinge gymnasium för hösten 2018 till 54. Då antalet nybörjarplatser fastställs beaktas antalet ungdomar som får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen våren 2018, budgeten samt gymnasielokaliteterna. Helsinge gymnasiums gymnasiebyggnad togs i bruk hösten 2009, vilket innebar att gymnasiet kunde ta emot flera studerande än tidigare. Det högsta antalet nybörjarplatser som Helsinge gymnasium kan ha är 54. Då antalet nybörjarplatser för hösten 2018 fastställdes till 54, betyder det att Helsinge gymnasium kan erbjuda en studieplats åt ca 90 % av dem som avslutar den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Vanda. Hösten 2017 fylldes alla 54 nybörjarplatser.

Därtill behandlades:

  • Den grundläggande utbildningens verksamhetsplan för läsåret 2017-2018
  • Helsinge gymnasiums verksamhetsplan för läsåret 2017-2018
  • Tidtabellen för svenskspråkiga sektionens sammanträden 2018

Protokollet kan läsas på Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion föredragningslistor och protokoll.

Publicerat: 2.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter