Vandaborna inbjuds till en gemensam självständighetsfest på Energia Areena

Vanda stad, föreningen Hakunilan Kansainvälinen yhdistys ry, sällskapet Hakunila-seura, Vandas försvarsorganisationer och Vänsterförbundet i Vanda arrangerar till ära av etthundraåriga Finland en gemensam självständighetsfest den 6 december 2017 klockan 15–16.30. Festen ordnas på Energia Areena i Myrbacka.

Huvudartist på Finlands 100-årsjubileum i Vanda är a cappella-ensemblen Rajaton. Ensemblen framför bland annat sånger från sin skiva Tuhansien laulujen maa (De tusen sångernas land) som släpps i november. Skivan innehåller melodier från varje decennium som Finland varit självständigt. Skivans spår valdes ut genom en lyssnaromröstning som ordnades tillsammans med Radio Suomi.

Vandas stadsdirektör Kari Nenonen håller ett festtal. Programmet innehåller dessutom koreograf Marianne Rouhiainens dansverk Kuiskaa aikamme kuulen (Viska vår tid så lyssnar jag) med Finland 100 år som tema. Evenemanget avslutas med gemensamt jubileumskaffe.

De gratis inträdesbiljetterna

Alla biljetter har nu delats ut till publiken. Tack för att du hämtat biljetterna och varmt välkommen på festen!

Under födelsedagsveckan firas självständigheten på många olika sätt i Vanda

• Vanda stads verksamhetsenheter deltar i en riksomfattande kaffestund den 5 december kl. 14.

• Vandas fjärdeklassare med lärare firar självständigheten den 5 december på Energia Areena.

• Vanda stadsmuseum firar ljuset med en fest den 5 december klockan 12–17. Museets nya utomhusbelysning tänds kl. 16.

• Vanda deltar i flaggningen med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Flagghissning utanför Vanda stadshus den 5 december kl. 18.

• Gymnasiet Vaskivuoren lukios Finland 100-bal ordnas på Energia Areena den 5 december klockan 19–21.30. Gratis inträdesbiljetter från Vandainfo i Myrbacka fr.o.m. 20.11. Högst två biljetter /kund.

• Självständighetsdagens festgudstjänst hålls på finska och svenska den 6 december kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars (Kyrkovägen 45).

• Efter gudstjänsten är det kransnedläggning på hjältegravarna på kyrkogården vid Helsinge kyrka S:t Lars och Rödsands begravningsplats (Rödsandsvägen 2) samt vid minnesmärket över dem som stupat för sin övertygelse i Sandkulla (Idrottsvägens och Havrevägens korsning).

Bekanta dig närmare med födelsedagsveckans evenemang i Vanda på adressen vanda.fi/födelsedagsvecka. På sidan ges också information om eventuella ändringar i fråga om självständighetsfesten och andra evenemang under födelsedagsveckan.

Publicerat: 18.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter