Vanda stad utmanar aktörer i Vanda att delta i Barn med på jobbet-dagen

Vanda stad deltar i Barn med på jobbet-dagen som ordnas 24.11. Den nationella temadagen som ordnas under veckan för FN:s konvention om barnets rättigheter ger barnen möjlighet att besöka arbetsplatsen där bekanta vuxna jobbar och se vad de arbetar med.

Under Barn med på jobbet-dagen kan de anställda bjuda in sitt eget barn, gudbarn eller ett annat för dem viktigt barn till sin arbetsplats. Temadagen kan firas t.ex. på för- eller eftermiddagen eller hela dagen. I programmet ingår bland annat presentation av arbetsplatsen och -uppgifter eller någon praktisk uppgift eller aktivitet för barnen.

Stadens verksamhetsställen uppmuntras att delta i temadagen
Vanda stad uppmuntrar så många verksamhetsställen som möjligt att delta i Barn med på jobbet-dagen.
– Genom att bjuda in barnen till sina arbetsplatser har de anställda möjlighet att ta del av barnens tankar och idéer och bekanta sig med de för kollegerna viktiga barnen. Det är också nyttigt för barnen som deltar i dagen att få bekanta sig med arbetsplatsen där någon viktig vuxen jobbar och se hur man arbetar där, säger Tia Ristimäki, koordinator för barn- och ungdomsservicen i Vanda stad.

Genom att delta i temadagen vill Vanda stad utveckla sin barnvänliga arbetskultur till att bli ännu bättre. De verksamhetsställen som deltar ordnar själv sitt program för sina unga besökare och beaktar barnens och ungdomarnas ålder.

Aktörer i Vanda, kom med!

Vanda stad utmanar företag, organisationer och församlingar i staden att delta i Barn med på jobbet-dagen. Förhoppningsvis blir så många Vandabor som möjligt inspirerade av kampanjen och föreslår för sin arbetsgivare att delta i temadagen och bjuder in ett viktigt barn till sin arbetsplats.
–Låt oss tillsammans göra en glad och rolig dag på barnens villkor, uppmanar Tia Ristimäki.

Barn med på jobbet-dagen ordnas nu för andra gången i Finland. Genomförandet av temadagen på riksnivå koordineras av Barnombudsmannens byrå i samarbete med Centralförbundet för Barnskydd, arbets- och näringsministeriet samt arbetsmarknadsorganisationer.

Den nationella kampanjen: lapsimukaantoihin.fi

Publicerat: 6.11.2017 
(redigerad: )