Vanda erbjuder småbarnspedagogiska tjänster på heltid för alla

Vanda stadsfullmäktige beslutade 13.11 i samband med att budgeten godkändes att alla Vandabarn från och med 1.8.2018 har rätt till småbarnspedagogiska tjänster på heltid. I budgeten reserverades ett tilläggsanslag på 1 080 000 euro för ändringen i servicen.

Vanda begränsade den subjektiva rätten till dagvård, då lagen om småbarnspedagogik ändrades från och med 1.8.2016. Efter ändringen garanterades alla genom lagen småbarnspedagogiska tjänster minst 20 timmar i veckan. Begränsningen har gällt familjer, där antingen båda eller en av föräldrarna är hemma. Staden lät hösten 2017 göra en utredning över effekterna av begränsningen i servicen. Resultaten från utredningen presenterades i ett meddelande.

Staden frågar hur många av de kunder som använt servicen på deltid som planerar att öka sin användning av småbarnspedagogiska tjänster från och med 2018. Förfrågan genomförs i november. Utgående från resultaten bedömer staden behovet av ytterligare lokaler och personal. Grupperna vid daghemmen kommer troligtvis också att planeras på nytt. Ändringen kan innebära att daghemmet och gruppen i småbarnspedagogiken ändras för ett barn som använt sig av småbarnspedagogiska tjänster på deltid. Service under en del av dagen eller under en del av veckan ordnas fortsättningsvis enligt efterfrågan, trots att möjligheten till att använda småbarnspedagogiska tjänster utvidgas. Beslut om de mer ingående principerna för att ordna småbarnspedagogik på deltid fattas av undervisningsnämnden våren 2018.

Genom beslutet garanteras föräldrarna en smidig möjlighet att av mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken välja en service för barnen som passar för respektive livssituation. För närvarande får ca 1600 barn småbarnspedagogik på deltid i 56 grupper för barn i deltidsvård. Sammanlagt 11 500 barn omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken i Vanda.

Publicerat: 13.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter