Ritva Viljanen vald till stadsdirektör i Vanda

Vanda stadsfullmäktige valde politices magister, juris kandidat Ritva Viljanen (f.1958) till stadsdirektör i Vanda.

Viljanen var länge biträdande stadsdirektör i Helsingfors stad och för tillfället är hon äldre rådgivare vid Sitra. Ritva Viljanen har tidigare varit bland annat kanslichef och regeringsråd vid inrikesministeriet, överdirektör på befolkningsregistercentralen och lagstiftningsråd vid justitieministeriet.

Vandabon Viljanen konstaterade efter valet: ”Framtiden ser ljus ut. Hela mitt vuxna liv har jag bott i Vanda. Under dessa år har Vanda utvecklats och särskilt de senaste årens utveckling har varit betydande.

Vanda är välkänt och hit vill man komma. Alla passar in här. Vanda är en bra plats att bo på och så ska det vara också i framtiden.

Jag vill öppna dörrar, träffa beslutsfattare, stadens anställda och stadsbor. Vi behöver inga enstaka hjältar utan detta arbete är ett lagspel.”

Stadsdirektörstjänsten i Vanda stad blir ledig, när nuvarande stadsdirektören går i pension från och med 1.3.2018.

Publicerat: 14.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter