Lucia kröns redan för 30:e gången i Vanda

Emma Kimpimäki, Vandas Lucia 2017 / Bild: Sakari Manninen

I år har 18-åriga Emma Kimpimäki valts till Lucia i Vanda. I Vanda har Luciadagen firats sedan år 1987 från inledningen av den svenskspråkiga musikinstitutsverksamheten.

Den nyvalda Lucian kröns under julkonserten på Vanda musikinstitut torsdagen den 7 december med början kl. 18.30. Gratiskonserten arrangeras i Myrbacka kyrka (Strömfåravägen 1). Carita Haga från SFP i Vanda krönar Lucia.

På Luciadagen den 13 december besöker Lucia med följe olika platser runtom i Vanda. Det högtidliga följet kan ses på bland annat Dickursby bibliotek kl. 13.30, Helsingfors-Vanda flygplats kl. 16.30 och Köpcentret Jumbo kl. 18.

Lucia besöker kulturhuset Totem fredagen den 15 december kl. 9.30. Det är fritt inträde. Boka din plats i förväg per telefon 09 8392 9044 eller per e-post: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.

Utöver detta besöker Luciatåget t.ex. ålderdomshem och sjukhus i Vanda för att sprida glädje dagarna före jul.

Luciadagen firas varje år till minne av helgonet Lucia. Traditionen kom till Finland i slutet av 1800-talet från Sverige.

Luciatåget i Vanda arrangeras av Vanda musikinstitut och kulturservicen i Vanda stad. Till Lucia väljer man varje år bland eleverna vid Vanda musikinstitut ut en varm och empatisk elev som med sin personlighet sprider ljus och värme runtomkring sig.

11.12.2017 / Lucia Emma Kimpimäki berättade för Vandakanalen, att hon tror på att vardagens små goda gärningar ger kraft. Se på videon.

Publicerat: 28.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter