Nya incentiv för att garantera tillgången på socialarbetare

Vanda har skapat nya metoder med vilka man vill förbättra tillgången på socialarbetare. Särskilt i barnskyddsarbetet görs ändringar för att garantera personalens långvarighet och tillräckliga tjänster.

– Vi utvecklar barnskyddets processer och sporrande belöningssystem, konstaterar Pirkko Letto, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Vanda. Det är viktigt att staten för sin del sörjer för att det finns tillräckligt med nybörjarplatser i branschen samt fler möjligheter att skaffa sig behörighet och uppdaterar förordningarna om behörighetsvillkor för vikarier.

Rekryteringen av barnskyddspersonal är svår i hela landet. Bristen på socialarbetare har fortsatt i flera år och antalet socialarbetare som söker sig till barnskyddet är inte tillräckligt. Behörighetsvillkoren för vikarier blev stramare i och med lagen om yrkesutövning, därmed har det blivit svårare att få vikarier som fyller de lagenliga kraven.

Nya element i lönesystemet i Vanda är rekryteringstillägg och motivationstillägg. De anställda får allt mer inverka på hur det egna arbetet utvecklas och på sätten att arbeta. Försöket inkluderar också en modell för systematiskt socialarbete dvs. Hackney modellen och man anställer fler specialsocialhandledare. I barnskyddets öppenvård har man också anställt kontorspersonal för att underlätta socialarbetarnas arbete.

Nya belöningsmetoder i Vanda

För nuvarande och kommande socialarbetare, ledande socialarbetare eller chefer för socialarbetet betalas 150 euro i rekryteringstillägg per månad från och med 1.12.2017 fram till 30.6.2020.

För de socialarbetare som arbetar i enheter med mest brist på arbetskraft inom barnskyddet och teamet för barnfamiljer i enheten för nya klienter har man för år 2018 fastställt en premie för att motivera de anställda att stanna kvar på sin arbetsplats. Följande inverkar på betalningen av tillägget: hur behandlingstiderna hålls och lagstadgade mål nås samt arbetstagarens långvarighet. Tilläggets storlek är högst 4800 euro, och kan betalas till dem som bedömer barnskyddsbehov, socialarbetare inom barnskyddets öppenvårdstjänster och vård av barn utom hemmet, ledande socialarbetare och chefer för socialarbetet.

För 2017 betalas också en motivationspremie (500 euro) för socialarbetare som hela året arbetat med samma uppgifter inom barnskyddets öppenvård och teamet för barnfamiljer inom enheten för nya klienter. Den stora arbetsmängden inom barnskyddet har fördelats till underbemannade arbetsenheter, vilket är grunden för motivationspremien för 2017.

– Vi stöder också socialarbetare som är i slutskedet av sina studier genom att erbjuda studieledighet med lön. Vi har använt detta incentiv redan några år berättar Anna Cantell-Forsbom, direktör för familjeservicen.

En lista över barnskyddets utvecklingsåtgärder som social- och hälsovårdsnämnden i Vanda fastställde 20.11 finns under denna länk (på finska)
Beslut angående premier för att motivera anställda att stanna kvar på sin arbetsplats och rekryteringstillägg finns på stadens webbsidor (på finska).

Publicerat: 14.12.2017 
(redigerad: )

Nyheter