Vanda stad ordnar möte för allmänheten om anskaffning av färdtjänst

17.1.2018 kl. 17-19
Stadshuset, Valtuustosali, Stationsvägen 7

På sommaren 2018 öppnas taxitrafiken för konkurrens, vilket gör att färdtjänst för ärenden och rekreation inte längre är möjlig enligt nuvarande modell som utgår från handikappservicelagen eller socialvårdslagen och grundar sig på gängse taxipris. Kommunerna i Nyland har planer för en gemensam upphandling. Enligt den modell som planeras ska Helsingfors stads resetjänst svara för att förmedla och ordna tjänsterna för klienter i alla kommunerna.

Vi ordnar möte för allmänheten där vi ger en överblick över nuläget med upphandlingen samt en allmän presentation av upphandlingen av färdtjänster och resetjänstens verksamhet. Sakkunniga från Helsingfors resetjänst är på plats.

Vi inbjuder alla intresserade att ta del av information om anskaffningen av färdtjänst och föra fram sina synpunkter på saken. Det är också möjligt att följa med evenemanget via webbsändningar på Vandakanalen.

Välkommen!

Publicerat: 19.12.2017 
(redigerad: )

Nyheter