Bästa nylänning!

Är du rehabiliteringsklient inom mental- och missbrukarvården eller anhörig till en rehabiliteringsklient? I så fall hoppas vi att du vill besvara några frågor om mental- och missbrukarvården. Du får svara anonymt.

Centralförbundet för mental hälsa genomför en enkät tillsammans med arbetsgruppen för mental- och missbrukarvård som är underställd social- och hälsovårdsgruppen inom beredningen av landskapsreformen i Nyland. Representanter för alla Nylands regioner/kommuner samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) ingår i arbetsgruppen.

Vi vill kartlägga klienternas och deras anhörigas erfarenheter av tjänsterna för att bidra till bättre tjänster i samband med den omtalade vårdreformen.

Enkäten består av 20 frågor, av vilka en del riktar sig till rehabiliteringsklienten, en del till den anhöriga. Nästan alla frågorna besvaras med ”kryss i rutan”, så det tar inte länge att svara. Alla svar behandlas anonymt och konfidentiellt. Om du inte har lust att svara på någon enskild fråga så får du hoppa över den. De som svarar går inte att identifiera, utan vi kommer att använda en sammanställning av allas svar.

Det är mycket viktigt att samla in respons om tjänsterna från användarna för att kunna utveckla tjänsterna. Vi vill ha svaren senast 7.1.2018.

Länk till enkäten

Tack redan på förhand!

Heini Kapanen, utvecklingschef, Centralförbundet för mental hälsa
Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster vid Helsingfors stad och arbetsgruppens ordförande

Publicerat: 20.12.2017 
(redigerad: )

Nyheter