Verksamheten vid social- och hälsovårdsservicen under julen

Första hjälpen är öppen normalt dygnet runt.

Innehållsmeny:
Hälsostationer
Första hjälp och jourer
Andra avvikelser i social- och hälsovårdsväsendets öppettider

Hälsostationer

Hälsostationerna är stängda

 • på juldagen 25.12.2017
 • på julannandagen 26.12.2017
 • på nyårsdagen 1.1.2018

Under tiden 27.12.2017−14.1.2018 sköts i första hand patienter med akuta sjukdomar.

Första hjälp och jourer

Jouren vid Pejas sjukhus
Brådskande vård ges vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda, tfn 09 4716 7060) dygnet runt .

Invånare i huvudstadsregionen som är i behov av akut undersökning eller vård kan också söka vård utanför tjänstetid vid hälsocentraljouren i grannstaden.

Jourmottagningar gemensamma för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda är jourpoliklinikerna vid Haartmanska, Jorv, Malm och Pejas samt för barn och ungdomar under 16 år Barnklinikens jourpoliklinik och Barnmedicinska jouren vid Jorv.

Social- och krisjour
Social- och krisjouren (tfn 09 839 24005) ger akut krishjälp dygnet runt vid omvälvande livssituationer.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Läs om jourservices.

Andra avvikelser i social- och hälsovårdsväsendets öppettider

Hälsovårdstjänster

 • Vårdartikelutdelningarna i Björkby och Myrbacka har stängt 27.12- 29.12.2017.
  I akuta fall kan man höra sig för om diabeteshjälpmedel hos patientbyrån vid Myrbacka hälsostation (2 vån.) eller hos diabetesenhetens skötare vid Björkby hälsostation (B-trappan, 2 vån., rum 1).
 • Vaccinationsmottagningarna för resenärer har stängt 22.12.2017─7.1.2018.

Tjänster till barnfamiljer

 • Vid mödra- och barnrådgivningarna vårdas 27.12.2017–14.1.2018 i första hand gravida kvinnor och barn i amningsåldern. Tid kan ändå bokas genom att ringa rådgivningens telefonservice tfn (09) 8392 5900 eller i samband med ett mottagningsbesök.
  • 18.12.2017–7.1.2018 verksamheten vid Mikkola rådgivning överförstill rådgivningen i Korso.
  • 18.12.2017–7.1.2018 verksamheten vid rådgivningen i Råby överförs till Håkansböle rådgivning.
 • Tidsbokningen och servicerådgivningen vid enheten för familjerättsliga frågor är öppen kl. 9–12 under tiden 27.12–29.12 och kl. 10–16 tisdag 2.1.2018.

Socialservices

 • Medlingsbyrås avvikande öppettider: 18.−21.12 öppen kl. 9-14.30, 22.12 öppen kl. 9−12, 23.−26.12 stängd, 27.−29.12 öppen kl. 9−14.30, 1.1 stängd.
Publicerat: 21.12.2017 
(redigerad: )

Nyheter