Avgifterna för småbarnspedagogiken sjunker från början av 2018

Riksdagen har måndagen den 8 december 2017 godkänt en ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Klientavgifterna sjunker fr.o.m. januari 2018. Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjunker och syskonrabatten för det andra barnet är framöver 50 procent i stället för nuvarande tio.

Klientavgifterna bestäms utifrån familjens inkomster och storlek samt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. De inkomster som ska beaktas som grund för bestämmandet av avgiften förblir oförändrade. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik är även framöver 290 euro i månaden, och inte heller den lägsta avgiften ändras, dvs. avgifter under 27 euro tas inte ut. Lagändringen träder i kraft 1.1.2018.

I Vanda behandlar undervisningsnämnden klientavgifterna och beslutar om inkomstgränserna, avgiftsprocenterna och avgiften för det andra barnet på sitt möte 15.1.2018.
I januari skickas ett informationsbrev om kommande ändringar till familjerna.

Ändringen förutsätter inga åtgärder av familjerna. De nya avgiftsbesluten skickas hem med posten till familjerna före slutet av februari.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Publicerat: 22.12.2017 
(redigerad: )

Nyheter