Dickurstråk på sommarn

Kom med idéer till framtidens Dickurstråk 15.1.2018

Måndagen 15.1.2018 kl. 18 ordnas en idéjakt för invånare, företagare och övriga användare av Dickurstråket, där man kan fundera över hur Dickurstråket skulle kunna se ut i framtiden.

Idéjakten ordnas i Dickursby. Den exakta platsen meddelas senare. Anmäl dig till idéjakten före 10.1.2018 via webbenkäten.

Deltagarna får vara med och ta fram idéer till nya lösningar och aktiviteter för Dickurstråket för behoven hos olika användargrupper, samt diskutera med planerare. Idéjakten ordnas bl.a. utifrån resultaten från den kartresponsenkät som genomfördes i november–december och sammanställningen från den. Vi hoppas att du kommer med sinnet fyllt av entusiasm och innovativitet – de bästa idéerna belönas!

I idéjakten sparras vi av Ramboll Finland Ab som är planeringskonsult för Dickurstråket och av sakkunniga vid Vanda stad.

Idéjakten är en del av uppdateringen av den allmänna planen för Dickurstråket. De idéer som kläcks under idéarbetet tas med som underlag för planeringen. Vi bjuder på kaffe.

Du kan följa hur projektet utvecklas (på finska) på adressen www.vantaa.fi/tikkuraitti.

Publicerat: 4.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter