Träseminarium 31.1 för att få fram samarbetspartners för att planera och bygga Trä-Kivistö

Klimatnätverket för de sex största städernas stadsdirektörer beslutade 13.12.2017 att öka städernas byggande i trä. Trä-Kivistö har utsetts till Vandas specialprojekt inom träbyggnation med den särskilda målsättningen att öka mängden byggande i trä och att utveckla kvaliteten som ett samarbete mellan aktörer inom träsektorn.

Trä-Kivistö är beläget i Kivistö centrum på norra sidan av Ringbanan och gränsar till Diamantgränden, Rosenkvartsgatan, Snökvartsgatan och Ringbanan. I området planeras 50 000 våningskvadratmeter bostadsbyggande, daghem, parkeringsanläggning samt mångsidiga utomhusmiljöer. Det huvudsakliga syftet med planeringen av Trä-Kivistö är att främja byggande i trä och användningen av mångsidiga kvartersstrukturer och en färgglad stadsbild.

Alla byggare, byggherrar och planerare som är intresserade av Trä-Kivistö är välkomna till det seminarium som arrangeras onsdagen den 31 januari 2018 kl. 9.00–12.00 i Yrkeshögskolan Laureas auditorium B 101 i Dickursby (Banvägen 22, 012300 Vanda). Under seminariet presenteras planeringsläget i Trä-Kivistö, hålls anföranden av sakkunniga inom byggandet i trä och diskuteras förfarandet vid val av partners för området.

Vi ber om anmälningar till evenemanget enast fredagen den 26 januari 2018.

Ytterligare information om planeringen av Kivistö:

Kivistö detaljplanering
Kivistös Facebooksida
Vantaankivisto.fi

Publicerat: 11.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter