Beaktande av barnens individualitet fick de högsta poängen i småbarnspedagogikens klientenkät

Invånarna i huvudstadsregionen är huvudsakligen nöjda med kommunernas småbarnspedagogiska tjänster. Mest värdesätter vårdnadshavarna att barnen beaktas och uppfostras som individer.

Det framgår av resultaten av en gemensam klientenkät för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Enkäten genomfördes i oktober–november 2017 bland föräldrarna till barnen inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Det är viktigt för vårdnadshavarna att vardagen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen främjar barnens välbefinnande. Enkäten visar att vårdnadshavarna fäster särskild uppmärksamhet vid fungerande av- och påklädningssituationer, måltider och tupplurar. De har även förväntningar och behov när det gäller till exempel könssensitiv småbarnspedagogik, åskådningsfostran och beaktande av uppväxt och inlärningsbehov.

Allmänt taget är familjerna nöjda med inledningen av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Det är viktigt för föräldrarna att få information om hur den första tiden inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen går för barnet. Ett önskemål är ett bättre samspel mellan instruktionerna för småbarnspedagogiken, det sociala arbetet och rådgivningstjänsterna.

Mest kritik fick temat Kommunikation. Föräldrarna saknar en enhetlig, elektronisk kommunikationskanal som med tanke på uppgifter om barnet skulle vara datasäker. Helst skulle föräldrarna vilja få information om verksamheten och evenemang per e-post. Föräldrarna var också nöjda med användningen av kanaler i sociala medier, såsom bloggar och Facebookgrupper.

Enkäten genomfördes för fjärde gången. Jämfört med resultaten under 2014 och 2011 har genomsnittsvärdena för de olika tematiska områdena totalt sett förblivit på nästan samma nivå.

Enkäten genomfördes som webbenkät och besvarades av cirka 14 500 vårdnadshavare. Enkäten kunde besvaras på finska, svenska, engelska, estniska, ryska och somaliska. Klientenkäten ger föräldrarna möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Enkätresultaten offentliggörs i samband med kommunernas gemensamma seminarium på stadshuset i Vanda den 17 januari kl. 10–12. Seminariet sänds live på www.vantaakanava.fi.
Klientenkätens region- och kommunvisa resultat finns på kommunernas egna webbplatser.

Publicerat: 17.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter