Möjligheternas torg i Vanda bjuder in organisationerna till en gatufestival

Sun Festival 2017 / Bild: Ilari Poikonen

I Vanda arrangeras Möjligheternas torg än en gång i maj som en del av den internationella gatufestivalen Sun Festival. Evenemanget går av stapeln lördagen den 12 maj 2018 på Stationsvägen och i Biblioteksparken i Dickursby och organisationer och föreningar är välkomna med för att presentera sin verksamhet.

Sun Festival och Möjligheternas torg i Vanda presenterar ett Vanda som kännetecknas av mångfald och erbjuder högklassig och kostnadsfri verksamhet för människor i alla åldrar. Av tradition har till exempel lokala idrotts-, ungdoms- och kulturorganisationer samt lokala aktörer varit med. Dessutom erbjuder evenemanget infallsvinklar på bland annat kulturell mångfald, globala utvecklingsfrågor och miljöfrågor.

Enligt kulturproducent Kaisa Rapanen lämpar sig det mångkulturella evenemanget alldeles utomordentligt för Vanda.

–Redan i flera års tid har andelen kommuninvånare med utländskt påbrå varit större i Vanda än i någon annan kommun i Finland. Av Vandaborna har ca 17 procent ett annat modersmål än finska eller svenska. Den kulturella variationsrikedomen är närvarande på ett genuint vis i Vanda, säger Rapanen med stolthet.

–Utöver den kulturella mångfalden vill vi under evenemanget alltmer lyfta fram miljöfrågor som är av stor betydelse även i globalt perspektiv. På Möjligheternas torg kan de ekologiska aspekterna beaktas, till exempel genom att ordna verksamhet som passar in på temat eller ge tips om miljövänliga verksamhetsmodeller till andra. Likaså är företag som har verksamhet som går ihop med evenemangets teman välkomna att delta med informationsbord, uppmanar Rapanen.

Även i år utlovas ett färgmättat och glädjerikt evenemang som skapar samhällsgemenskap – anmäl din egen organisation till denna händelsernas dag!

Anmälningsblankett till Möjligheternas torg i Vanda: http://bit.ly/2ms0wJo

Möjligheternas torg arrangerades i Vanda för första gången 2013. Det riksomfattande nätverket för Möjligheternas torg koordineras av Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry.

facebook.com/sunfestivalvantaa

Publicerat: 19.1.2018 
(redigerad: )