Ännu tid att ansöka till språkbadsförskola och -klasser

Att studera språk är att investera i framtiden. Man kan ansöka om språkbadsundervisning på svenska fram till 26.1.2018.

Språkbadsförskoleundervisning (finska-svenska) ordnas i Vanda på daghemmen Koskikujan päiväkoti och Kukkopillin päiväkoti. De barn som deltar i språkbadsförskoleundervisningen har möjlighet att efter förskolan ansöka till språkbadsundervisning på svenska i årskurs 1. Man anmäler sig till den språkbetonade förskoleundervisningen på samma sätt som till den finskspråkiga.

I Vanda kan årskurserna 1–6 språkbada på svenska. Språkbadsundervisning på svenska ges i skolorna Viertolan koulu och Uomarinteen koulu. Elever som inte deltagit i språkbadsförskoleundervisningen kan också ansöka till språkbadsklasserna.

Om barnet ansöker om språkbadsundervisning, anmäls barnet i vanlig ordning till skolan senast fredag 26.1.2018. Dessutom ska en separat ansökningsblankett fyllas i (finns under adressen vantaa.fi/painotettuopetus) och returneras senast 26.1.2018 till den skola där man ansöker om språkbadsplats.

Mer information om undervisningen och ansökningsblanketter: vantaa.fi/painotettuopetus.

Publicerat: 24.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter