Småbarnspedagogikens och skolornas måltider serveras som normalt den 2 februari

I alla skolor, läroanstalter och daghem i Vanda kan man servera ordentlig mat på fredagen den 2 februari.

På tisdagen 30.1 meddelade staden att den förbereder sig på avvikande arrangemang inom måltidsservicen vid skolornas och småbarnspedagogikens enheter under fredagen den 2 februari. När det gäller övriga enheter hade man inte förberett sig på några avvikande arrangemang.

Inom måltidsservicen förberedde man sig på avvikande arrangemang för säkerhets skull, i fall det att den personal som producerar måltidstjänster deltar i den politiska demonstrationen skulle försvåra den normala måltidsproduktionen. I största delen av Vanda stads daghem och skolor tillreds måltiderna av Vantti. Nu är det klart att bespisningen kan ordnas på normalt sätt och samtliga måltider serveras i Vandas skolor, läroanstalter och daghem fredagen den 2 februari. Endast smärre avvikelser kan förekomma i de uppgifter som meddelas på matsedeln.

För närvarande bedömer man att småbarnspedagogikens enheter är öppna och har betjäning fredagen den 2 februari. Smärre avvikelser kan förekomma i daghemmens verksamheter, men daghemmen meddelar själva om dessa så snabbt som möjligt till vårdnadshavarna.

I skolorna ordnas undervisningen huvudsakligen som normalt enligt läsordningen. Smärre avvikelser i verksamheten kan förekomma och skolorna meddelar själva om dessa till eleverna och elevernas vårdnadshavare. Även undervisningen i Vandas gymnasier och vid yrkesläroanstalten Varia ordnas som planerat. Utgångspunkten är att fredagen är en normal skoldag även om kollektivtrafiken inte fungerar som normalt.

Staden förberedde sig på avvikande arrangemang i måltidsservicen i ett läge, då man ännu inte var helt på det klara med vilka effekter demonstrationen kommer att ha. Staden ville ändå meddela om förberedelserna i tid, så att vårdnadshavarna hade kunnat förbereda sig på eventuella avvikande arrangemang.

Staden meddelar småbarnspedagogikens kunder, skoleleverna och deras vårdnadshavare på nytt om det ändrade läget under onsdagen den 31 januari.

Publicerat: 31.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter