Sommarjobba i Vanda!

Ansökningstiden för sommarjobb i Vanda stad inleds den femte februari 2018. Vanda erbjuder, liksom i fjol sommarjobb för närmare 450 ungdomar. De vanligaste platserna där det finns sommarjobb är inom underhållet av parker och idrottsplatser, ungdomsservicen, biblioteken och vid kontor. Ungdomar som studerar till ett yrke anställs främst i olika vårduppgifter inom social- och hälsovårdsväsendet.

Vanda stad tar varje år emot omkring 10 000–12 000 ansökningar om sommarjobb.

Arbetsplatser erbjuds främst högskolestuderande, ungdomar som studerar till något yrke, gymnasieelever och skolelever som fyllt 15 år. Arbetsförhållandet för skolelever och gymnasister varar i en månads tid. För yrkesstuderande varar sommarjobbet en till tre månader. Sommarjobben är i huvudsak förlagda till perioden juni–augusti.

”Genom ett kort inhopp i arbetslivet kan Vanda stad erbjuda så många som möjligt möjligheten att skaffa sig arbetserfarenheter. Syftet med att sysselsätta skolelever och gymnasieelever att få ungdomarna att intressera sig för olika yrken inom den kommunala sektorn”, säger personaldirektören Kirsi-Marja Lievonen.

Om uppgiften kräver att man är 18 år nämns detta i allmänhet i arbetsplatsannonsen.

Alla lediga sommarjobb utannonseras på webbsidorna www.tyonhaku.vantaa.fi, på TE-tjänsternas webbsidor mol.fi samt webbsidorna duunitori.fi och monster.fi. Ansökningstiden för sommarjobb går ut den 28 februari. Jobben ansöks elektroniskt.

Året om erbjuder Vanda stad unga möjligheter att få erfarenheter av arbetslivet. I och med samarbetet med läroanstalterna kan Vanda stad varje år erbjuda arbetspraktik åt flera hundra yrkesstuderande. Dessutom erbjuds möjlighet att vid sidan av studierna arbeta som inhoppare i vård- och omsorgssektorn via bemanningsbolaget Seure.

Publicerat: 1.2.2018 
(redigerad: )

Nyheter