Gemensam ansökan ordnas 20.2–13.3.2018

I vårens gemensamma ansökan finns det tusentals utbildningsalternativ för unga, i både gymnasier och yrkesanstalter runtom i Finland.

Ansökan sker på en e-blankett via Studieinfo-portalen. På blanketten antecknas 3–5 alternativ vars prioritetsordning beaktas vid beviljandet av studieplats. Vidare information om utbildningar, valkriterier och ansökningsprocessen hittas också på www.studieinfo.fi.

I Helsinge gymnasium jobbar ca 20 lärare med ca 150 studerande. I ett litet gymnasium finns det mer tid för individuell handledning för de studerande som önskar det. I Helsinge kan du studera tyska, franska, spanska och kinesiska samt välja följande profileringar: global profil, merkonomlinje eller idrottsprofil.

Gemensam ansökan: Helsinge gymnasium

Publicerat: 20.2.2018 
(redigerad: )

Nyheter