Är du Vandabo, ansök om att få komma med i en utvecklingsgrupp

Skulle du vilja vara med och påverka hälsovårdsservicen i Vanda? Kom med i en utvecklingsgrupp!

Utvecklingsgruppen inom hälsovårdsservicen deltar i arbetet med att utveckla kvällsmottagningen och telefonservicen vid två möten den 19 och 26 mars 2018. Mötena ordnas i Dickursby. Ansök om att få komma med genom att fylla i ansökningsblanketten senast 6.3.2018.

Till utvecklingsgruppen väljs en så representativ grupp av Vandabor som möjligt. Man behöver inte ha tidigare erfarenhet av eller kännedom om hur hälsovårdsservicen ordnas. Till utvecklingsgruppen väljs omkring tjugo medlemmar. Genom att delta får du vara med och påverka smidigheten i hälsovårdsservicen.

Du får en kort introduktion i arbetet och det bjuds på lite tilltugg under kvällen. Som tack för att du varit med i gruppen får du en biobiljett.

Ansök om att få komma med senast 6.3.2018. Var och en meddelas personligen om att de blivit invalda i gruppen.

Du kan ansöka om att få komma med på denna webblankett eller per telefon, tfn 043 8257 436.

Publicerat: 22.2.2018 
(redigerad: )