Bli kaféentreprenör i Inspektorshuset vid Håkansböle gård

Inspektorshuset i den storslagna herrgårdsparken vid Håkansböle gård renoveras som bäst till en kafé- och festlokal, efter vilket det hyrs ut till en entreprenör. Lämna in ditt anbud och ta vara på denna unika möjlighet!

Håkansböle gård och dess park är en värdefull kulturmiljö av riksomfattande betydelse som ägs av Vanda stad. Planen är att herrgårdens huvudbyggnad i framtiden används för kultur- och konferensändamål och som museum. Inspektorshuset som kafé- och festlokal kompletterar dessa funktioner. Vanda stads fastighetscentral renoverar för närvarande Inspektorshuset. Lokalerna bör vara färdiga att användas sommaren 2018.

Tidsfristen för inlämnande av anbud har förlängts fram till 16.3.2018. Anbud som lämnats in före utgången av den tidigare tidsfristen (9.2.2018) beaktas vid handläggningen av anbud.

Närmare information och anbudshandlingar finns på sidan www.vantaa.fi/vuokrattavana

Publicerat: 2.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter