Dickursby stations södra underfart har öppnats i förnyat skick

Den femte mars öppnades stationens södra underfart och den östra ändan av Stationsvägen för trafik. Vid renoveringen har alla ytor i underfarten och på den ramp som leder till Stationsvägen, liksom belysningen förnyats. I trapporna till perrongen har alla väggytor, ledstänger och belysningen förnyats. Den ramp som leder till Stationsvägen samt dess trappor mot söder har försetts med gatuvärme. Även planteringarna byts ut.

Cykelparkeringen som byggts i den nya underfarten och öppnas inom kort förbättrar de tjänster som stationen tillhandahåller för cyklister. Parkeringen har cirka 160 platser i cykelställ i ett varmt och kameraövervakat utrymme samt en servicepunkt för cyklar. In i cykelparkeringen kommer man dygnet runt med HRT:s resekort.

Slutarbeten utförs ännu på den stödmur mot söder som finns på Stationsvägens ramp. Den gångbana som kantar Banvägens underfart samt trapporna mot norr som leder till underfarten stängs ännu för trafik tills arbetet med gatorna färdigställts under våren.

Ett konstverk har uppförts i underfarten i form av en ljusinstallation som fått namnet Kartverk 1708/2018. Konstverket har inspirerats av en historisk karta från 1708 som beskriver Dickursby. Närmare information om konstverket finns i ett tidigare informationsbrev.

Den färdiga underfarten firas med ett öppningsevenemang i början av april. Mer information om öppningsevenemanget meddelas senare.

Arbetet med att renovera underfarten och den östra ändan av Stationsvägen inleddes i april i fjol. Kostnaderna för projektet uppgick till 2,2 miljoner euro.

Publicerat: 7.3.2018 
(redigerad: )