Bokningar av Mölandet tas emot

Föreningar registrerade i Vanda kan ansöka om att få använda Mölandet 21 under sommaren 2018. Mölandet är en ö i Sibbo skärgård och staden låter varje sommar olika föreningar använda Mölandet under enstaka dagsturer.

Skicka din fritt formulerade ansökan till kirjaamo@vantaa,fi eller Kirjaamo, Stationsvägen 7, 01300 Vanda. Din ansökan vill vi ha senast den 3.4. Uppge önskat datum, storlek på gruppen samt namnet på föreningen. Kom också ihåg att uppge namn och telefonnummer på er kontaktperson. Mera info fås per telefon: 040-5859877.

Publicerat: 13.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter