Intresse för läroinrättningarna i Vanda i gemensam ansökan

På basis av preliminära uppgifter om sökande i vårens gemensamma ansökan hade totalt 2350 ungdomar som förstahandsval angett gymnasier i Vanda och Vanda yrkesinstitut Varia. Av dessa sökte 57 % till gymnasieutbildning och 43 % till yrkesutbildning. Våren 2018 avslutar omkring 2305 elever den grundläggande utbildningen i Vanda. Den gemensamma ansökan till gymnasierna och yrkesutbildningen avslutades 13.3.2018.

Ökning i antalet sökande till gymnasierna i Vanda

Antalet sökande till nästan alla finskspråkiga gymnasier i Vanda ökade från år 2017. Antalet sökande till gymnasiet Sotungin lukio minskade något. Gymnasierna Tikkurilan lukio och Vaskivuoren lukio hade den största ökningen i antal förstahandssökande. I relation till antalet nybörjarplatser var Tikkurilan lukio populärast med 1,32 förstahandssökande per nybörjarplats. På basis av ansökningsstatistiken var fördelningen mellan sökande till gymnasium 56 % flickor och 44 % pojkar.

Även antalet sökande till yrkesutbildningen ökade från förra året

Antalet förstahandssökande ökade också i Varia jämfört med år 2017. I vårens gemensamma ansökan 2018 uppgick antalet förstahandssökande per nybörjarplats till 1,14, då antalet lediga platser var 880 och antalet sökande 1006. Av förstahandssökande till Varia var 37 % flickor och 63 % pojkar.

I förhållande till antalet nybörjarplatser fanns det gott om sökande till grundexamen inom mediebranschen och bildframställning samt till grundexamen i flygplansmekanik. Inom de övriga branscherna fördelade sig antalet sökande jämnt i förhållande till nybörjarplatserna.

Antalet nybörjarplatser vid Vanda yrkesinstitut Varia var i gemensam ansökan lägre än i fjol, främst på grund av reformen av yrkesutbildningen. I och med reformen har ansökan till yrkesutbildningen förändrats så att det, utöver gemensam ansökan, också är möjligt att kontinuerligt söka till yrkesutbildning året om.

Alla unga garanteras en studieplats

Tack vare Vandas utbildningsgaranti garanteras en plats i gymnasium, yrkesinstitut, den förberedande utbildningen efter grundskolan eller plats vid en ungdomsverkstad för alla ungdomar som går ut den grundläggande utbildningen. Målet är att alla ungdomar i Vanda efter grundskolan hittar en studieplats som intresserar dem eller en fast punkt i livet.

Namnen på de studerande som antagits till gymnasium eller yrkesutbildning offentliggörs 14.6.2018.

Antalet sökande till gymnasierna i Vanda och Vanda yrkesinstitut Varia 2018

Publicerat: 28.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter