Nu öppnar ansökan till skolelevernas eftisklubbar!

I skolorna anordnas avgiftsbelagd morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1−2 samt elever med behov av särskilt stöd i de högre årskurserna. Ansökningar till eftermiddagsverksamheten under läsåret 2018−2019 tas emot under tiden 3.4−30.4.2018.

Ansökan görs elektroniskt via Wilma-systemet. Om du behöver hjälp med att använda Wilma kan du be om handledning vid Vandainfos serviceställen. Kom ihåg att ta med dig till Vandainfo den nyckelkod eleven fått samtidigt med meddelandet om läroplikt eller det användarnamn du skapat för Wilma-tjänsten.

Du kan också lämna in ansökan till en eftisklubb med en blankett som ges direkt till serviceproducenten. Blankett för utskrift finns på stadens webbsida eller fås från bildningsverket (Stationsvägen 6 A, 01300 Vanda), Vandainfo eller skolan.

Inom den ledda eftermiddagsverksamheten har barnen möjlighet att exempelvis leka och läsa läxor. Verksamheten anordnas dagligen i skolorna eller i lokaliteter i skolornas närhet. Eftermiddagsverksamhet anordnas av privata arrangörer, organisationer och församlingen.

Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Publicerat: 29.3.2018 
(redigerad: )