Fotoutställningen Hanaböle träsk – porten till Sibbo storskog nu på Vandainfo

Hanaböle träsk och Sibbo storskog utgör tillsammans ett unikt rekreationsområde i Vanda. Under våren får vi ett litet smakprov på områdets landskap och dess artrikedom då Kai Hypén, naturfotograf och naturentusiast, ställer ut sina naturfotografier på Vandainfo i Dickursby och Myrbacka.

Genom fotoutställningen vill vi lyfta fram områdets unika naturvärden och dess artrikedom, samt uppmuntra till utfärder och vandringar i den allt populärare nationalparken Sibbo storskog och området kring Hanaböle träsk. Hanaböle träsks friluftsområde är en utmärkt startpunkt för utfärder i Sibbo storskog. I framtiden blir det ännu smidigare att ta sig ut på vandring i och med att vandringslederna kompletteras och en ny bro för lätt trafik över Gamla Borgåvägen färdigställs. Bron är för närvarande under planering.

Öppettider för utställningen Hanaböle träsk – porten till Sibbo storskog på Vandainfo:

Vandainfo, Dickursby 3.4–26.4.2018
Dixi, Banvägen 11, 2 vån., 01300 Vanda
måndag–torsdag 7.45–19, fredagar 7.45–16

Vandainfo, Myrbacka 30.4–1.6.2018
Myrbackahuset, Påltorget 3, 01600 Vanda
måndag–torsdag 7.45–18.15, fredagar 7.45–16

Naturfotograf Kai Hypén

Kai Hypén är bosatt öster om Sibbo storskog, vilket också varit hans bas för utfärder i terrängen. Han har arbetat flitigt med att fotografera material för en handbok som presenterar området, i detta nu under arbete. De bästa bilderna har valts ut för de aktuella utställningarna vid Vandainfo. Hypén började som amatörfotograf och har utvecklats till en välmeriterad naturfotograf som på basis av framgång i tävlingar tilldelats de ansedda hederstitlarna AFIAP och SKsLM.

För närmare information.

Publicerat: 4.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter