Sandningssanden städas från gatorna när nattfrosten släpper

Vårens gatudammperiod har börjat. Sandupptagningen börjar i Vanda genast när det blir varmare på nätterna. På grund av den sena våren inleds också städningen av gatorna senare än vanligt. Vid sandupptagningen används alltid lite vatten. Av den orsaken kan man inte ta bort sanden när det är kallt, eftersom det kan orsaka halka på vägarna.

Sanden städas bort i samma ordning som gatorna plogas på vintern. Kollektivtrafikgatorna och andra livligt trafikerade gator städas allra först eftersom det förekommer mest gatudamm på dessa leder. Bostadsgatorna städas efter att sanden på huvudgatorna tagits bort.

Det tar 4–6 veckor att avlägsna grov sand i Vanda. Målet är att alla gator har spolats och rengjorts en gång före början av maj. Gatorna spolas också efter detta, under våren och sommaren med jämna mellanrum.

Det är cirka 70 personer som spolar och städar gatorna i Vanda. De tio sandborttagningsgrupperna har fordon som spolar, borstar och samlar upp sand. Ett av fordonen är en ny effektiv spol- och sugbil som användes redan i höstas och som man har goda erfarenheter av. Ett dylikt specialfordon kostar närmare 500 000 euro.

En fjärdedel av gatorna, Korso och Håkansböle storområden, sköts av områdesentreprenörerna och resten av gatukilometrarna underhålls av staden. En sandborttagningsenhet rengör cirka 5 kilometer gator under en arbetsdag. Sanden avlägsnas också från vägrenarnas gräsytor med hjälp av bomborstar.

1000 lastbilsflak sand (i genomsnitt) strös ut på gatorna i Vanda för att bekämpa halka under en vinter. På våren upptas cirka 70 % av sanden. Resten försvinner med vinterns plogningar eller sköljs ner i regnvattenbrunnarna. Den upptagna sanden kan utnyttjas på nytt bland annat som byggnadsmaterial till bullervallar. Sandningsanden kan inte användas på nytt, eftersom sandkornen blir rundare under vintern och sandens fäster sämre.

Läget vad gäller gatudamm och luftkvaliteten i huvudstadsregionen kan kontrolleras bland annat på webbsidorna för Helsingfors regionens miljötjänster (HRM) och en luftkvalitetskarta.
HRM:s luftkvalitetsexperter rekommenderar att undvika att jogga och promenera längs med livligt trafikerade gator under gatudammperioden.

Publicerat: 12.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter