Vi firar den södra underfarten vid Dickursby station

Bild: Sakari Manninen

Fredagen den 20 april kl. 15.30–17.00 firar vi underfarten och den nya ljusinstallationen som nu står färdiga. Invigningen är en liten tidsresa som börjar år 1708 och för oss fram till 2018.

Den södra underfarten vid Dickursby station stod klar i mars och till alla förbipasserandes glädje pryds underfarten av ett konstverk ¬Helena Hietanens och Jaakko Niemeläs ljusinstallation med namnet Kartverk 1708/2018. Bildmotivet på väggytornas paneler och den grafiska betongen samt årtalet 1708 syftar på en historisk karta, Samuel Brotherus karta över Dickursby från år 1708. Konstverket består av perforationer som låter ljuset sakta sila ut genom alla dessa hål i olika storlek, vilket får en att tänka på en stjärnkarta längsmed den 88 meter långa gången. Kartverket vägleder den som rör sig i underfarten, från en perrong till en annan, eller till den andra sidan av banan. Bildkonstnärerna har utformat helheten i samarbete med arkitektbyrån Lahdelma & Mahlamäki. Konstverket ingår i Vanda konstmuseum Artsis samlingar.

Den södra underfarten i Dickursby har under trettio år bytt skepnad tre gånger. Varje gång har man dock beaktat den offentliga konsten och dess närvaro. Från och med 1980-talets början pryddes underfarten av Risto Vilhunens väggmålning med Dickursbymotiv, ”Tikkurilan vanha asemarakennus yöllä, aamulla ja päivällä”. I samband med renoveringen 1996 placerades Jaakko Niemeläs konstverk ”Otherside” i underfarten. En rödmålad liten stuga stod uppochnervänd och i konstverket ingick ljud och bild.

Program för invigningsfesten

  • kl. 15.30 Musik från 1700-talet
  • kl. 15.40 Invigningstal, ett tack till konstnärerna. Festtalare Ritva Viljanen, Vandas nyligen tillträdda stadsdirektör, samt lantmätaren Samuel Brotherus, anno 1708.
  • kl. 16.00 Årets cyklist i Vanda utlyses av trafikplaneringschef Markus Holm
  • kl. 16.15 Avfärd för en cykeltur runtom i Dickursby. Under rundturen bekantar vi oss med de mest intressanta platserna i Dickursby med omgivningar under ledning av Vandasällskapets expert Andreas Koivisto. Rundturen varar i cirka 45 minuter.

I evenemanget deltar också HRT:s maskot Välkky som förevisar den nya underfartens cykelparkering. Evenemanget ingår i klimatdagarna Fiksu Assa vid Dickursby station.

Välkommen!

Fritt inträde. Dickursby södra underfart ligger vid Banvägen 2.

Publicerat: 18.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter