Avgiftsfri tandvård för veteraner i Vanda

Munhälsovården i Vanda erbjuder veteranerna och lottorna som tjänat i våra krig gratis munhälsovård för sådana tjänster som ingår i primärvården.

– Vi vill för vår del underlätta krigsveteranernas vardag och visa vår högaktning för de veteraner som är klienter hos oss, säger Joona Iso-Lotila, verkställande direktör vid Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda.

I den avgiftsfria munhälsovården för veteraner ingår kontroller, förebyggande vård, kliniskt protesarbete, tandtekniska arbeten och besöksavgifter.

– Veteranernas vårdbehov gäller ofta just tandtekniska ärenden såsom översyn och reparation av proteser. Dessa arbeten blir nu också gratis för veteranerna, säger Iso-Lotila.

Berättigade till Vanda stads munhälsovårdstjänster för veteraner är frontveteraner från Vanda, bosatta i Finland, som under åren 1939–1945 deltog i krigen, och som har frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken. Till denna klientgrupp hör också krigsinvaliderna samt personer som tjänstgjort i vissa uppgifter med anknytning till Finlands krig, till exempel lottorna.

Veteranerna i Vanda har tidigare fått avgiftsfria munhälsovårdstjänster på basis av social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Direktionen för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda utvidgade vid sitt möte 14.2.2018 veteranernas avgiftsfria munhälsovårdstjänster till att omfatta bland annat tandtekniska kostnader.

Social- och hälsovårdsnämnden fattade beslut i ärendet vid sitt möte 16.4.2018.

Publicerat: 20.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter