Träffa stadens ledning på vårens invånarforum

Den 26 april har du möjlighet att träffa stadens ledning i Dickursby. Välkommen på invånarforum till Tikkurilan lukio kl. 18 för att diskutera aktuella ärenden. Evenemanget är stadsdirektör Ritva Viljanens första invånarforum under hennes tid i Vanda. På invånarforumet får du ställa frågor och önskemål till stadens ledning och fundera på framtida frågor tillsammans med dem.

Invånarforum ordnas ett par gånger om året på olika håll i Vanda. Evenamanget är trots sin lokala prägel menat för alla Vandabor. På plats finns förutom stadsirektören och biträdande stadsdirektörer också ledande tjänstemän från alla verksamhetsområden och dessutom politiker. Det går även att följa med och delta i diskussionen på webben via Vantaa-kanava.

Tillställningen börjar med kaffservering kl. 17.30 i skolans matsal.

Varmt välkommen!

Stadsledningens invånarforum torsdag 26.4.2018 kl.18-20 Tikkurilan lukio, auditoriet Vitbäcksvägen 53, 01370 Vanda

Mera information: vanda.fi/delta

Publicerat: 23.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter