Under Påverkardagen arbetar vi för skolfred

Tisdagen den 24 april 2018 samlas över hundra barn och unga i Vanda stadshus för att tillsammans diskutera och dryfta vad kamratskapsfärdigheter är. Skolornas och läroanstalternas representanter lyfter fram frågor som är viktiga för barn och unga under Påverkardagen.

Under Påverkardagen arbetar man för daghems-, skol- och läroanstaltsfred med temat Leve kamratskapsfärdigheterna! Två elever eller studerande från varje grundskola, läroanstalt på andra stadiet och ungdomslokal i Vanda deltar i Påverkardagen. Programmet består av gruppdiskussioner som utgår från de förhandsuppgifter som eleverna och studerandena har gjort i skolorna och läroanstalterna under våren. Förhandsuppgifterna handlade om kamratskapsfärdigheter. Evenemanget öppnas av stadsdirektör Ritva Viljanen och under dagen offentliggörs också vinnaren av tävlingen Vantaan Ekoteko.

Påverkardagen som detta år ordnas för elfte gången har redan blivit en tradition i Vanda. Syftet med dagen är att informera mer om påverkan och ge barn och unga möjlighet att påverka utvecklingen och beslutsfattandet i Vanda. Det är meningen att skolornas gemensamma välfärdsgrupper ytterligare bearbetar sammanfattningarna av förhandsuppgifterna för respektive skola. Grupperna funderar över åtgärder för att främja kamratskapsfärdigheterna i skolorna.

Vandakanalen sänder Påverkardagens diskussioner direkt på webben och det är möjligt att följa barnens och ungdomarnas diskussioner på distans. Förmiddagens program är avsett för lågstadier och eftermiddagens program för högstadier, läroanstalter på andra stadier och ungdomslokaler. På Instagramkontot för Nuorten Vantaa (@nuorten_vantaa) kan man också ta del av barnens och ungdomarnas tankar och idéer.

Den nationella skolfreden utlyses i Vanda på hösten

Den nationella skolfreden utlyses i Vanda 22.8.2018, vilket ger en extra krydda åt Påverkardagens program. Evenemanget som ordnas på olika orter varje år ordnas nu i Vanda för första gången. Daghem och läroanstalter på andra stadiet i Vanda deltar för första gången i det nationella skolfredsåret. Barn och unga från Vanda är med och planerar utlysningen av skolfreden och det kommande Skolfredsåret. Resultat från Påverkardagens förhandsuppgifter finns till påseende vid utlysningen av skolfreden på Vantaan Energia Areena.

Följ Påverkardagens diskussioner på Vandakanalen i direktsändning 24.4 kl. 10.30–11.30 och kl. 14–15, www.vantaakanava.fi.

Publicerat: 23.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter