Vanda strävar efter att hålla daghemmen öppna onsdag 25.4.

Vanda stads tjänster för småbarnspedagogik förbereder sig på att personalen deltar i demonstrationen onsdagen den 25 april kl. 12–18.

Trots den politiska demonstrationen strävar man efter att trygga de småbarnspedagogiska tjänsterna. Staden informerar närmare om läget tisdagen den 24 april när det är klart hur verksamhetsenheternas personalsituation ser ut.

Man försöker hålla daghemmen öppna med det antal anställda som är på jobb, men det är möjligt att daghemmets verksamhetstid måste förkortas. Daghemsföreståndarna informerar familjerna om eventuella förändringar under tisdagen. Daghemmen som erbjuder vård på kvällar och dygnet runt är öppna normalt.

Klubbar, invånarparker och öppna daghemsgrupper fungerar normalt om det finns personal. Det är viktigt att familjerna följer med vad daghemmen informerar om saken.

Publicerat: 23.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter