Det nya Vanda förbereder sig inför framtidens utmaningar

Vanda har inlett en omfattande förnyelse med siktet inställt på den framtida staden. Kommunerna befinner sig mitt i den största omvandlingen någonsin och samtidigt växer Vanda i rekordfart.

–Landskaps- och vårdreformen tvingar oss för sin del att fundera på kommunens uppgifter och struktur, konstaterar stadsdirektör Ritva Viljanen med hänvisning till den förnyelse hon startat. Vandas kraftiga tillväxt samt hur den ska kontrolleras är det som driver fram förnyelsen. Dessutom har fullmäktige dragit upp de strategiska målen och ekonomiska riktlinjerna. Jag vill själv lyfta fram några pärlor i Vanda.

Till Vandas styrkor hör stadens enastående läge, förmåga till förändring samt en låg organisationsstruktur.

I Vanda planeras en ny lokalitetslösning där stadens utspridda verksamheter och funktioner sammanförs till gemensamma lokaliteter. Nu dryftar man hur placeringen av verksamheterna kunde stödja den kommande organisationen på bästa möjliga sätt.

Staden växer i snabb takt och stöter samtidigt på utmaningar som hänger samman med befolkningsutvecklingen och dess oförutsägbara aspekter. Stadens ekonomiska situation förändras efter landskaps- och vårdreformen, vilket kommer att påverka verksamheten i betydande grad.
Då omvärlden förändras i snabb ordning krävs det också att staden och hela koncernen har förmåga att snabbt reagera och förnyas samt att ledarskapet fungerar. ”Vi leder genom förnyelse och delaktiggörande” är ett av prioriteringsområdena i strategin för fullmäktigeperioden.

En flexibel stad som leds som en helhet

Med förändringarna vill man skapa en stad som funnit sin uppgift, sina verksamhetssätt, sin roll och riktning efter landskaps- och vårdreformen och dess effekter. Stadskoncernen leds som en helhet, med strategin som utgångspunkt och flexibilitet i sättet att svara på förändringar.

–Tillsammans bygger vi det nya Vanda, säger Ritva Viljanen. Vi bjuder aktivt in invånarna, arbetstagarna, olika nätverk och samarbetspartner för att tillsammans planera, utforma och utvärdera gemensamma frågor. Partnerskap blir allt viktigare för staden.

Stadsdirektören har tillsatt ett projekt som förenar beredningen av landskaps- och vårdreformen samt projektet Det nya Vanda. För att leda arbetet har stadsstyrelsen grundat en kommitté.

Målet är att före årets slut komma fram till en lösning för verksamhets- och resultatområdenas struktur, det vill säga den organisation som träder i kraft 1.1.2020. Under början av år 2019 dryftas förtroendeorganens struktur, som dock träder i kraft först i och med den nya fullmäktigeperioden sommaren 2021. År 2019 är en tid då den nya organisationens verksamhet finslipas.

Utöver det strukturella perspektivet granskas även processerna och verksamhetssätten, det strategiska ledarskapet effektiviseras och koncernledningen utvecklas. Vanda förändras till en stad där man utgår från delaktighet och partnerskap. Genom reformen stärker Vanda sin ställning som en intressant och konkurrenskraftig stad.

Publicerat: 14.5.2018 
(redigerad: )

Nyheter