Utlåtande av huvudstadsregionens städer om landskaps- och vårdreformen

Fullmäktigeförsamlingarna i huvudstadsregionen höll ett gemensamt diskussionsmöte om landskaps- och vårdreformen i Vanda den 15 maj 2018. Efter städernas inledningstal hördes över 50 inlägg. Debatten fortsatte under fullmäktigeförsamlingarnas separata möten, där det också fattades beslut om städernas egna utlåtanden.

Fullmäktige behandlade ett utlåtande som beretts i samarbete:

Landskaps- och vårdreformen har många skadliga effekter på de växande städernas ekonomi, tjänster och investeringsförmåga, och den beaktar inte huvudstadsregionens särdrag. Stadsfullmäktige i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla konstaterar som sitt gemensamma utlåtande att den landskaps- och vårdreform som är under behandling i riksdagen inte i tillräcklig grad fullföljer de mål som satts upp för den och att förslagshelheten inte bör godkännas i föreslagen form.

Samtliga fullmäktigeförsamlingar godkände det gemensamma utlåtandet i den föreslagna formen, Esbo med rösterna 49–24, Vanda med rösterna 48–16 och Helsingfors med rösterna 79–3 (en röstade blankt, två var frånvarande). I Grankulla var beslutet enhälligt.

Publicerat: 16.5.2018 
(redigerad: )

Nyheter