Dickursby simhall förbättras betydligt vid renoveringen

Dickursby simhall stänger för renovering den 28 maj och öppnar igen den 2 januari 2019. Renoveringsarbetena gäller huvudsakligen simhallens omklädnings- och tvättutrymmen, men också på bassängavdelningen undersöks betongstrukturernas skick och därför måste bassängerna tömmas på vatten.

”Vi undersöker om det har uppkommit alkalikiselreaktioner i bassängerna och utgående från detta reparerar vi rörelsefogar och skvalprännor” förklarar projektchefen för simhallsrenoveringen, byggnadsingenjör Katri Olli från fastighetscentralen i Vanda.

De mest synliga förbättringarna med tanke på dem som använder simhallen finns i omklädnings- och tvättutrymmena. Tvättrummens alla ytor och plattbeläggningar förnyas och de kompakta bastulavarna rivs. I stället installeras mera användarvänliga bastulavar av trä.

Klädskåpen i omklädningsrummen byts ut till nya. I början låses skåpen som vanligt med nyckel men i framtiden kommer man att ta i bruk elektronisk armbandslåsning.
I bassängutrymmena förnyas dessutom underlagen för det tre meter höga hopptornet och den en meter höga trampolinen. Ytbeläggningarna i det tio meter höga hopptornets trappor och på de olika hoppnivåerna förnyas också.

Huvudentreprenör för simhallsrenoveringen är Rakennus Oy Antti J. Ahola. Projektets riktpris är cirka 3,6 miljoner euro, av vilket andelen för huvudentreprenörens arbete är omkring 2,7 miljoner euro. Utöver huvudentreprenören utses också el- och VVV-entreprenörer till projektet.

Dickursby simhall och simhallens gym håller stängt 28.5–31.12.2018 på grund av reparationsarbetena. De damfriserings- och kaféföretag som hyr utrymmen för verksamhet i lokaliteterna har också stängt under renoveringen.

Publicerat: 16.5.2018 
(redigerad: )

Nyheter