En parkeringshall för cyklar har öppnats vid Dickursby station

Torsdagen den 7 juni öppnades en parkeringshall för cyklar vid den södra underfarten till Dickursby station. Hallen gör det smidigare att röra sig särskilt för dem som fortsätter sin resa med kollektivtrafik: från hallen kommer man direkt till tågstationens plattformar och till busstationen är det ett par hundra meter. Den södra underfarten öppnades i mars efter renoveringen.

Hallen har plats för omkring 160 cyklar i ställningar som består av två våningar. Cykeln kan låsas fast i ställningen vid ramen med eget lås. Cyklisterna har också tillgång till en luftpump och en ställning för cykelreparationer inklusive verktyg.

Av stationens tidigare cykelställsplatser har mindre än var tredje erbjudit skydd mot regn, med andra ord förbättrar den halvvarma cykelhallen parkeringen särskilt när det är regn- och snöväder ute.
Parkeringshallen kommer man in i varje dag kl. 5.00–23.00 genom att visa sitt HRT-resekort för den läsanordning som finns bredvid dörren. Utrymmet har kameraövervakning med inspelning men parkeringen sker på eget ansvar. Hallen är endast avsedd kortvarig parkering.

Vanda stad har förbundit sig att främja cykling, bl.a. genom att underteckna resolutionen Charter of Brussels, där målsättningen är att cyklingen år 2020 ska utgöra 15 procent av färdsätten. År 2012 uppgick andelen till omkring 13 procent på de interna resorna i Vanda.

Undersökningar visar att cykelparkeringen är en av de viktigaste faktorerna för att resan ska upplevas som smidig. Enligt Vandas trafikbarometer 2016 var den viktigaste faktorn för att få respondenterna att cykla mer än tidigare säkrare parkeringsplatser och -områden för cyklar.

Publicerat: 11.6.2018 
(redigerad: )

Nyheter