Fler än tvåtusen unga fick studieplats i Vanda

Kuvituskuva: Nuoret opiskelemassa

Resultaten för vårens gemensamma ansökan har kommit: sammanlagt 2042 sökande beviljades studieplats i Vandagymnasierna och i Vanda yrkesinstitut Varia.

Studieplats i Vandagymnasierna för 1200 ungdomar

Sammanlagt 1205 ungdomar beviljades en studieplats i Vandagymnasierna. I år var medeltalsgränsen högst till Tikkurilan lukio, där det lägsta medeltalet för studieplats var 8,17. Alla sökande med tillräckligt högt medeltal beviljades dock inte studieplats i sitt förstahandsalternativ, eftersom man i antagningen beaktar förutom medeltalet i alla läsämnen också ansökningsönskemålens prioritering och därefter medeltalet i alla ämnen.

Det slutgiltiga antalet antagna fastställs efter att Lumon lukios lägsta medeltalsgräns och antal antagna studerande står klara. Lumos slutgiltiga resultat är inte ännu tillgängligt på grund av korrigeringar av vitsord i avgångsbetygen i antagningssystemet Studieinfo.

Goda förutsättnngar för studieplats inom yrkesutbildningen

Vanda yrkesinstitut Varia beviljade studieplats för sammanlagt 837 studerande. Det hade reserverats 880 studieplatser, vilket betyder att ett antal studieplatser blev obesatta i vårens gemensamma ansökan. Flest sökande antogs till grundexamen inom social- och hälsovård (127) och grundexamen i logistik (100).

I framtiden antas fler och fler studerande till yrkesutbildningen genom kontinuerlig ansökan, och studerande kan ansöka om studieplats till Vanda yrkesinstitut Varia flexibelt året om. Bekanta er gärna med ansökningsprocessen och gör en ansökan via Varias webbsida.

Antagningsprocessen är färdig, namnen på de invalda finns på läroanstalternas hemsidor

Uppgifter om de antagna finns på läroanstaltsvisa namnlistor som publicerades 14.6.2018. Namnen på de invalda som gett sitt samtycke till att namnet publiceras meddelas på läroanstalterna hemsidor. Dessutom meddelas de invalda om studieplats per brev och e-post ifall den sökande har angett sin e-postadress i samband med ansökan. Studieplatsen bör tas emot 28.6.2018 kl. 15.00, men gymnasierna önskar att platsen tas emot 14.6.2018.

Personligt meddelande om reservplats

Studerande till reservplatserna väljs från gemensamma ansökans reservplatslista. Den som väljs in genom reservplatslistan meddelas personligen. Läroanstalterna informerar om eventuella obesatta studieplatser i studieinfo.fi och/eller sina egna webbsidor.

Alla ungdomar tryggas en studiestig

Trots det stora antalet studieplatser i Vanda beviljades inte alla sökande en studieplats inom den önskade utbildningen. De som blivit utan studieplats kan under sommaren ansöka om inträde till handledande utbildning. Sista ansökningsdag till handledande utbildning är 24.7.2018. Enligt Vanda utbildningsgaranti garanteras alla som avslutat den grundläggande utbildningen i vår en fortsatt studieplats.

Hjälp och stöd för kartläggning av alternativ och ansökningsprocessen på svenska ges i främsta hand av den egna skolans elevhandledare.

På Vanda stads hemsida finns de preliminära medeltasgränserna samt antalet invalda till Vandagymnasierna och Varia för gemensam ansökan 2018 (på finska).

Publicerat: 15.6.2018 
(redigerad: )

Nyheter