Mer helhetstänk inom förskoleundervisningen i Vanda genom överföring till småbarnspedagogiken

Den svenskspråkiga sektionen inom bildningsväsendet i Vanda stad beslutar under sitt möte 20.6 om en överföring av den svenskspråkiga förskoleundervisningen från grundläggande utbildningen till småbarnspedagogiken. För tillfället ordnas den svenskspråkiga förskoleundervisningen i Vanda i samband med tre grundskolor som en del av den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

Den nuvarande administrativa strukturen har krävt specialarrangemang inom produktionen av förskoleundervisningen och den till den tillhörande småbarnspedagogiken: förskoleundervisningen har letts av skolans rektor, medan den tillhörande småbarnspedagogiken har letts av daghemsföreståndare. Själva förskoleverksamheten har genomförts av personal från både den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Syftet med den administrativa förändringen är att skapa en enhetlig pedagogisk verksamhet genom att både den svenskspråkiga förskoleundervisningen och den tillhörande småbarnspedagogiken planeras, genomförs och leds av en pedagogiskt behörig personal. Ifall den planerade ändringen godkänns träder den i kraft 1.8.2019. Ändringen innebär inga förändringar i förskoleundervisningsplatserna.

Den eventuella överföringen av verksamheten berör fyra medarbetare inom Vanda stad; föranledda samarbetsförhandlingar har genomförts.

Publicerat: 19.6.2018 
(redigerad: )

Nyheter