Social- och hälsovårdstjänsternas avvikande öppettider under sommaren

Hälsovårdstjänster

Midsommar

Hälsostationerna stänger på torsdagen 21.6.2018 kl. 14.30.

Rådgivningens centraliserade telefonservice stänger på torsdagen 21.6.2018 kl. 14.

Sommar

Hälsostationerna har begränsad verksamhet 25.6–5.8.2018 och på hälsostationerna vårdas då huvudsakligen patienter med akuta sjukdomar.

Håkansböle hälsostation renoveras och har stängt 18.6–12.8.2018. Hälsostationsverksamheten flyttar till Västerkulla hälsostation.

Skopienheten vid Myrbacka hälsostation har stängt 1–31.7.2018.

Dagpoliklinikverksamheten vid Korso hälsostation flyttar till Björkby hälsostation på grund av hissrenovering 25.6–10.8.2018. Mottagningsverksamheten för icke brådskande ärenden sköts på Korso hälsostation.

Dagpoliklinikverksamheten som bokas via den elektroniska tidsbokningen för barn är begränsad 25.6–10.8.2018.

Västerkulla talterapi verkar i lokaler på Fernissagatan 6, 23.7–28.8.2018.

På A-klinikerna ordnas inte kvällsverksamhet 18.6–12.8.2018.

A-klinikens öppna morgongrupper samlas kl. 9–10 tisdagar, torsdagar och fredagar. På A-kliniken samlas också slutna grupper. Närmare information om dessa fås av personalen.

H-klinikens jourmottagning har begränsad verksamhet och öppet en gång i veckan på måndagar, och det ordnas ingen kvällsverksamhet (tis.kl.16–18) på H-kliniken 25.6–12.8.2018.

Antalet platser vid enheten för missbrukarvård minskas till tretton platser 1.7–31.7.2018. (Antalet platser vanligtvis 17.)

Handläggningstiden för beställningar är längre än vanligt vid utdelningen av vårdartiklar, så det är bra att lämna in beställningarna i god tid (ca 2 veckor innan artiklarna tar slut hemma). Vi rekommenderar elektronisk beställning av vårdartiklar.

Kundservicen vid utdelningen av vårdartiklar i västra Vanda (Myrbacka verksamhetsställe) har öppet 25.6–22.7.2018 måndag–fredag kl. 9–11 (stängt torsdag och fredag). Beställningar per telefon kan ändå göras måndag–fredag kl. 12–13.

Utdelningen av vårdartiklar i östra Vanda (Björkby verksamhetsställe) har öppet som vanligt måndag–torsdag kl. 9–11.

Vaccinationsmottagningarna för resenärer har stängt 25.6–5.8.2018. Under denna tid är det inte möjligt att få recept för specialvaccineringar eller profylax mot malaria.

Telefonrådgivningen om resevaccinationer hos hälsovårdaren vid enheten för smittsamma sjukdomar betjänar måndag, onsdag och fredag kl. 9–11 (tfn 09 8392 3120). Difteri- och stelkrampsvaccin och MPR-vaccin, samt recept för hepatitvaccineringar fås på hälsostationerna inom ramen för stationernas sommarverksamhet.

Skol- och studerandehälsovårdarna ordnar mottagning under sommaren för skolelever och studerande vid Tikkurilan lukio 4.6–3.8.2018 måndag–fredag kl. 8–15. Läs mer: vanda.fi/sommarhalsovardare

Tandvård

Tandklinikerna i mellersta Vanda

Tandkliniken vid Dickursby hälsostation har öppet som vanligt hela sommaren.

Tandkliniken vid Västerkulla hälsostation har öppet som vanligt hela sommaren.

Tandkliniken vid Lehtikuusen koulu har stängt 16.7–5.8.2018.

Tandkliniksverksamheten vid Peltolan koulu upphör 25.6.2018.

Ranunkelvägens tandklinik har öppet som vanligt hela sommaren.

Tandkliniken vid Simonkylän koulu har stängt 2.7–1.8.2018.

Tennisvägens tandklinik har stängt 25.6–31.7.2018.

Tandkliniken vid Tikkurilan lukio har öppet som vanligt hela sommaren.

Tandkliniken vid Kartanonkosken koulu har stängt 16.7–31.7.2018.

Tandklinikerna i västra Vanda

Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation har öppet som vanligt hela sommaren.

Tandkliniken vid Kanniston koulu har stängt 16.7–29.7.2018.

Tandkliniken vid Vanda sjukhus har stängt 25.6–12.8.2018.

Tandkliniken vid Kivimäen koulu har stängt 2.7–5.8.2018.

Tandkliniken vid Martinlaakson koulu har stängt 25.6–31.7.2018.

Tandkliniken vid Pähkinärinteen koulu har stängt 16.7–6.8.2018.

Tandkliniken vid Vaskivuoren koulu har stängt 7–12.8.2018.

Tandkliniken vid Ylästön koulu har stängt 9.7−5.8.2018.

Tandklinikerna i norra Vanda

Tandkliniken vid Björkby hälsostation har öppet som vanligt hela sommaren.

Korso centrums tandklinik har stängt 16.7–29.7.2018.

Tandkliniken vid Kytöpuiston koulu har stängt 9.7−5.8.2018.

Tandkliniken vid Koivukylän koulu har stängt 4.6−5.8.2018.

Tandkliniken vid Korson koulu har stängt 9.7–12.8.2018.

Tandkliniken vid Leppäkorven koulu har stängt 9.7−5.8.2018.

Tandkliniken vid Mikkolan koulu har stängt 27.4–10.8.2018.

Tandkliniken vid Rekolan koulu har stängt 20.6–12.8.2018.

Mobila tandkliniken är stängd 21.5–19.8.2018.

Familjeservice

Enheten för familjerättsliga frågor har ingen direkt kundservice 9.7.–22.7.2018.
Tidsbokningen håller stängt 23–30.7.2018

Tid kan bokas per telefon:
Mån. och tis. 9.7–10.7 kl. 8.15–12.
Tors. och fre. 19.7–20.7 kl. 8.15–12.

Barnatillsyningsmännens servicehandledning har öppet: 19.7 kl. 12.00–13.30
Barnatillsyningsmännens servicehandledning har telefontid 24.7.2018 och 26.7.2018 kl. 12–13.30.
Vi betjänar åter normalt fr.o.m. 31.7.2018.

Den sociala kreditgivningen är stängd 2–27.7.2018, och samtidigt också den elektroniska kundtjänsten.

Äldre- och handikappservice

Den geriatriska mottagningen på Vanda sjukhus (undersökning av minnespatienter) har ingen läkarmottagning 25.6–3.8.2018. Ingen sjukskötarmottagning 2–29.7.2018.

Handikapprådgivningen vid Vandainfo (Dickursby/Dixi och Myrbacka/Myrbackahuset) håller stängt under tiden 20.6–1.8.2018.

Mottagningen för utvecklingsstörda är stängd 2–29.7.2018.

Dagcentralerna för äldre och verksamhetsenheterna för arbets- och dagverksamhet för handikappade, med undantag av Malmängen, har stängt 25.6–29.7.2018.

Publicerat: 2.7.2018 
(redigerad: )

Nyheter