Korso hälsostations patienter som plötsligt insjuknar vårdas på Björkby hälsostation 25.6–10.8.2018

På Korso hälsostation utförs en hissreparation 25.6–10.8.2018, och under denna period flyttas vården av hälsostationens patienter som plötsligt insjuknar till Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15 (2 vån.).

Endast patienter som har bokat tid på förhand vårdas på Korso hälsostation 25.6–10.8. Ingång till Korso hälsostation via A-trappan.

Alla telefonnummer och telefonservicen fungerar normalt. HusLaboratoriet har öppet som vanligt under denna period; ingång via A-trappan.

Publicerat: 20.6.2018 
(redigerad: )