Vanda stads miljöcentral och Vanda stadsmuseum samlar in skogsminnen

År 2018 firas närskogarnas temaår i Vanda. Temaåret har som syfte att öka uppskattningen av, kännedomen om och rekreationsbruket av närskogarna. Som en del av närskogarnas år samlar Vanda stadsmuseum och Vanda stads miljöcentral in minnen från skogarna i Vanda. Insamlingen av skogsminnen pågår fram till slutet av år 2018, efter vilket de insamlade minnena sammanställs i en publikation och det görs en utställning av dem.

Du kan delta i skogsminneskampanjen med fritt formulerade berättelser eller bilder. Du kan dela med dig av ett minne vare sig det är från gårdagen eller har flera år på nacken. Du kan delta i insamlingen av skogsminnen genom att t.ex. återge oförglömliga möten med djur, naturformationer som du funderar över eller vilken betydelse närskogen har för dig. Du kan skicka in ditt svar på finska eller svenska.

Dela med dig av ett skogsminne genom att märka ut det på kartan eller skicka in det via e-post till (ymparistosuunnittelu@vantaa.fi, skriv ”Skogsminnen från Vanda” i rubrikfältet) eller per post (Skogsminnen från Vanda, Vanda stad/Miljöcentralen, Backasgränden 5, 01510 Vanda).

Publicerat: 28.6.2018 
(redigerad: )

Nyheter